ip-guard

Overview

   IP-guard ซอฟต์แวร์ มีโซลูชั่นการตรวจสอบติดตามการใช้งาน Internet ขององค์กร  ทำการคัดกรองเว็บไซต์ ที่ไม่พึ่งประสงค์ให้ใช้งานหรือเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน, การใช้งานอิเมล์ , โปรแกรมแชท องค์กรสามารถควบคุมติดตามการใช้งานโปรแกรมต่างๆ  , การใช้งาน bandwidth, การส่งและรับอิเมล์l ,การรับส่งข้อความต่างๆ, การจัดทำการใช้งานเอกสารและการพิมพ์ ด้วย feature เหล่านี้
IP-guard ช่วยใหควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์และ Internet ของพนักงาน ช่วยบริษัทเพิ่มผลผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย ป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ

   IP-guard ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม เก็บบันทึก และเห็นพฤติกรรมการทำงานของพนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้ internet  องค์กรสามารถประเมินการปฏิบัติงานได้ง่ายและสะดวก รวมถึงการค้นหาพนักงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและทำผิดกฎข้อบังคับ คุณสามารถรู้ถึงการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงาน ในระหว่างชั่วโมงปฏิบัติงาน มากไปกว่านั้น IP-guard ยังช่วยให้คุณควบคุมการทำงานของพนักงาน ในการอนุญาต หรือห้ามกระทำการใดในใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  สามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ip-guard

Real Time Computer Monitoring

  IP-guard ช่วยให้คุณสามารถเห็นการทำงานทุกขั้นตอน ทำให้รู้ถึงประสิทธิภาพของพนักงาน และอะไรก็ตามที่กระทำการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงการปฏิบัติงาน

Computer and Internet Activity Logging

  IP-guard  มีโซลูชั่นจับภาพหน้าจอและเก็บบันทึกสิ่งที่พนักงานได้ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โหมดซ่อนตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน internet การจัดพิมพ์เอกสาร การเปิดเว็บไซต์ โปรแกรมสนทนา โปรแกรมต่างๆที่มีการเปิดใช้งาน การรับส่งอิเมล์ การเข้าถึงไฟล์เอกสาร ทุกอย่างจะถูกเก็บบันทึก  และ IP-guard สามารถออกรายงานได้อย่างง่าย คุณจะสามารถรู้และเข้าใจในสิ่งที่พนักงานทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Powerful remote PC control

  IP-guard เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมที่ครอบคลุมมากที่สุดที่อยู่ในขณะนี้   IP-guard มีโซลูชั่นในการตรวจสอบอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบ เก็บบันทึก และออกรายการ หรือเลือกออกดูเฉพาะส่วนที่สนใจต้องการในกิจกรรมที่เกิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ . IP-guard ให้คุณตรวจสอบและติดตาม ควบคุมการใช้เว็บไซต์ , การใช้โปรแกรมส่งข้อความ,  หรือระบุอนุญาติให้ใช้เฉพาะโปรแกรม  ร่วมถึงการสั่งพิมพ์เอกสาร, การใช้งาน Bandwidth, เอกสาร และอื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Effective Bandwidth Control

   การไม่ควบคุมการใช้ internet และให้ใช้internet ค้นหาข้อมูลได้ตามใจชอบนั้น เป็นการใช้ Bandwidth ที่ไม่มีประสิทธิภาพ  IP-guard Computer and Internet  Monitoring Solution ช่วยองค์การควบคุม จัดสรรการใช้ bandwidth ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้งาน bandwidth ในทางที่ผิดและเกิด bandwidth เต็ม  การใช้งาน bandwidth ที่เหมาะสม ช่วยให้การทำงานภายในองค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชั่วโมงทำงานปกติ

Instant Warnings and Alerts

   IP-guard ซอฟต์แวร์เป็นโซลูชั่นสำหรับจัดการที่ดี  IP-guard ให้คุณส่งข้อความแจ้งเตือนถึงหน้าจอพนักงาน ที่กระทำผิดกฎ เพื่อเตือนให้ทราบว่าสิ่งไหนที่สามารถปฏิบัติได้และไม่สามารถปฏิบัติได้ในเวลาทำงาน ในขณะเดียวกัน Admin จะได้รับข้อความเตือนหากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน 

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top