ipguard Product Overview

     IP-guard เป็นซอฟต์แวร์ด้านการจัดการ Information technology ที่มีประสิทธิภาพ  ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลภายในองค์การ, การจัดการคอมพิวเตอร์ของพนักงานและกิจกรรมออนไลน์และลดความยุ่งยากในการจัดการระบบ. IP- guard มีประสิทธิภาพในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดภาระการจัดการด้านไอทีสำหรับองค์กรทุกขนาด 


     IP-guard มีคุณลักษณะที่ช่วยให้แก้ในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน  ประกอบด้วย  15 โมดูล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันและประหยัดค่าใช้จ่าย

IP-guard  15 โมดูล  ลูกค้าสามารถเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการที่แตกต่างกัน
* ขั้นต่ำ 3 โมดูล ( Basic Management และ เลือกเพิ่มอีก 2 โมดูล)

Rich Features, Powerful Function

   IP-guard ประกอบด้วย 15 โมดูล และ แต่ละโมดูลมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันข้อมูล, ตรวจสอบผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ การเข้าใช้งานการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต  ลดขั้นตอนการจัดการ

Central Management

   IP-guard ช่วยให้คุณจัดการผ่านศูนย์กลางและตรวจสอบผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอน์และการใช้งานการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกที 

Comprehensive Data Protection

   IP-guard  มีประสิทธิภาพในการป้องกันคลอบคลุมในส่วนสำคัญ ช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากหลาย ๆ ช่องทาง  (เช่น ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกค์, การส่งข้อความ, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่อพ่วง และ เครื่องพิมพ์)

Powerful Monitoring

   IP-guard ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ทำให้เชื่อมต่อกับผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบเอกสาร, จดหมายอิเล็คทรอนิกค์, การส่งข้อความ และการใช้งานเครื่องพิมพ์เท่านั้น แต่ยังสำรองข้อมูลเอกสารต่างๆ ก่อนที่ผู้ใช้งานจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยการทำการบันทึกสำเนาอัตโนมัติการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ รวมถึง การส่งข้อความและเอกสารล่าสุด ที่ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบก่อนสั่งพิมพ์

Visual Screen Logging

   IP-guard มีคุณลักษณะ สามารถทำการตรวจสอบหน้าจอผู้ใช้งานโดยการเก็บในลักษณะของภาพโดยแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานได้ใช้ทำงานอะไรบ้างบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถบันทึกหน้าจอในลักษณะภาพถ่ายพร้อมรายละเอียด

Remote Troubleshooting

   IP-guard ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าตรวจสอบเครื่องผู้ใช้งานจากระยะทางไกลและแก้ไขความผิดพลาดในทันทีจากเครื่องของผู้ดูแลระบบเพื่อช่วยในการแก้ไขบัญหาได้รวดเร็วและลดการหยุดการทำงานของระบบ

Accurate IT Inventory

   IP-guard สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานทุกเครื่องในองค์กร ทั้งข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์  ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินด้านไอทีของบริษัทคุณมีจำนวนเท่าไรและมีอายุการใช้งานเท่าไร

Easy to Use

   IP-guard ง่ายต่อการใช้งาน  ผู้ควบคุมระบบ งานสามารถตั้งนโนยาบการใช้งานสำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ภายในองค์การได้โดยไม่ต้องได้รับการอบรม

Fast Installation

   IP-guard  สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการติดตั้งสำหรับพันเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งโดยปกติแล้วซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาหลายวันในการติดตั้งทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

Completely Invisible to Users

ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะมองเห็นว่ามีซอฟท์แวร์ IP-guard agent ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

 

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top