โมดูลการจัดการสินทรัพย์ไอทีของ IP-guard ช่วยให้คุณสามารถจัดการทรัพย์สินฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการเปลี่ยนแปลงสทรัพย์สินไอทีได้  IP-guard สามารถตรวจหาช่องโหว่ของระบบและอัพเดทแพทได้โดยอัตโนมัติและนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ฟังก์ชันการลงโปรแกรมให้กับเครื่องลูกข่ายต่าง ๆ ตามpolicy ที่กำหนด โดยการควบคุมระยะไกลผ่านในคอนโซลเดียว 

Easy-to-Use Asset Management

 • รวมรวมข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ได้จากทุกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ
 • จัดเตรียมข้อมูล IT inventory ที่มีความถูกต้องแม่นยำภายในไม่กี่วินาที
 • บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
 • การจัดการลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
 • กำหนดคุณสมบัติดของทรัพย์สินเองได้
 • เพิ่มเนื้อหาที่ไม่ใช่ของ IT ด้วยตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการสินทรัพย์

Automated Patch Management

 • นำเสนอรายงานแพทสแกน  
 • ตรวจพบ, ดาวน์โหลด และ ติดตั้งไมโครซอฟท์แพทอัตโนมัติ

In-depth Vulnerability Detection

 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ช่องโหว่ต่าง ๆ ในระบบโดยอัตโนมัติ
 • รายงานการตรวจสอบวิเคราห์ช่องโหว่
 • วิธีแก้ปัญญาช่องโหว่ของระบบที่มีประสิทธิภาพ

Fast Software Deployment

 • ควบคุมการลงโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจากระยะไกล
 • กระจายเอกสารและซอฟแวร์ไปยังเครื่องที่กำหนดจากระยะไกล
 • รองรับการเปลี่ยนแปลง
 • สนับสนุนเบื้องหลังและการติดตั้งเชิงโต้ตอบ

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top