โมดูลการจัดการเครือข่าย IP-guard ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการสื่อสารและป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาผ่านทางเน็ตเวิร์คพอร์ท  เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและภัยคุกคาม   จึงเป็นการยากที่คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน  โดยการกำหนดเฉพาะสิทธิ์การเข้าถึง   ดังนั้นคุณสามารถป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากความเสี่ยงต่างๆ 

Network Control

  • ห้ามเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาติเชื่อมต่อสื่อสารกับเครื่องภายในองค์กร
  • ห้ามการใช้งาน FTP พอร์ต และ พอร์ตอื่นๆ 
  • ห้ามการแชร์เน็ตเวริค์โดยไม่มีการแจ้งขอหรือรับอนุญาติจากแอดมินก่อน

Instant Alert and Warning

  • กำหนดรูปแบบข้อความเตือน
  • มีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นทันทีบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากภายนอกองค์กรพยายามจะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในองค์กร

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top