โซลูชั่นการจัดการอีเมลของ IP-guard  จะบันทึกสำเนาอีเมลขาเข้าและขาออกโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผู้ใช้จะลบอีเมลของตนไปแล้วก็ตาม IP-guard จะทำการทำคัดลอกเก็บไว้คุณตรวจสอบอีก นอกจากนี้ยังสามารถบล็อกบัญชีอีเมลบางประเภทจากการส่งอีเมลไปยังผู้รับที่กำหนดได้ ห้ามมิให้ผู้ใช้ส่งอีเมลที่มีหัวข้อเฉพาะ เช่นเดียวกับห้ามส่งไฟส์แนบหรือ จำกัดขนาดอีเมล์ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจและข้อมูลที่เป็นอันตราย

Comprehensive Email Controll

 • เจาะจงบล็อคบัญชีอีกเมล์ผู้ส่ง
 • เจาะจงบล๊อคบัญชีผู้รับ
 • เจาะจงบล็อกอีเมล์โดเมน ที่จะส่งไปถึง
 • บล็อกผู้ใช้งานที่ส่งอีเมล์เข้ามาพร้อมกับ file แนบ
 • บล็อกเจาะจงหัวเรื่อง (subject) ของอีเมล์ที่ต้องการบล็อค
 • บล็อกเจาะจงชื่อไฟล์ที่ส่งเข้ามาโดยผู้ส่ง
 • บล็อกผู้ส่งที่ส่งอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่ หรือเกินกว่าที่ระบบจะรับได้ เข้ามา

Integrated Email Record

 • บันทึกค่าอีเมล์เข้าและออก ผ่าน SMTP/POP3 และ Exchange 
 • บันทึกส่งอีเมล์ออกจาก webmail และ Lotus Note
 • บันทึกเนื้อหาทั้งหมดของfile แนบทั้งจากกานส่งอีเมล์ออกาออกและรับอีเมล์เข้า
 • บันทึกหัวเรื่องของอีเมล์ ผู้ส่ง ผู้รับ เวลา และขนาดของอีเมล์  และอื่นๆ 

Instant Alert and WarningCustom warning messages

 • มีข้อความเตือนปรากฏบนหน้าจอของผู้ใช้งาน ถ้าผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีเมล์ ส่งอีเมล์ หรือ อื่น ๆ 
 • มีข้อความแจ้งเตือนการกระทำทุกอย่างของผู้ใช้งาน ปรากฏบนหน้าจอของผู้ดูแลระบบ และ ถ้าทำให้ผู้ดูแลระบบเฝ้าจับตาผู้ใช้ที่ต้องสงสัย และส่งอีเมล์ไป

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top