โมดูลการจัดการ IM ของ IP-guard คุณสามารถค้นหาได้ว่าผู้ใช้งานทุกคนใช้เวลาในการแชทพูดคุยกับใครนานเท่าไหร่ และใครที่ผู้ใช้งานพูดคุยด้วย และ การสนทนาเกี่ยวข้องกับงานการทำงานหรือไม่   ไม่เพียงแต่ IP-guard จะสามารถบันทึกระยะเวลาการสนทนาผู้เข้าร่วมสนทนาทั้งสองฝ่ายได้  แต่ยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลสำคัญผ่านทางแอปพลิเคชั่น IM 

Comprehensive File Transfer Control

 • ห้ามการส่งไฟล์ข้อมูลออกไปนอกองค์กร
 • ห้ามส่งไฟล์โดยระบุเฉพาะบุคคล
 • ลิมิตจำกัดชนิดของไฟล์ในการส่งไฟล์ที่ส่งออกไป
 • ลิมิตจำกัดขนาดของไฟล์ ที่จะส่งออก

Anxiety-Free File Backup

 • สำรองไฟล์ทั้งหมดที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน IM

Complete IM Monitoring

 • บันทึกประวัติการสนทนา
 • บันทึกและสำรองการส่งไฟล์ ที่มีการส่งออกผ่านทางแอพพลิเคชั่น IM 
 • บันทึกเก็บข้อความที่มีการสนทนา

Real-Time Alert and Warning

 • กำหนดรูปแบบข้อความเตือน 
 • มีข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอของผู้ใช้งานถ้าผู้ใช้งานส่งเอกสารออกไปผ่านทางแอพพลิเคชั่น IM 
 • มีกล่องข้อความแจ้งเตือนบนหน้าเครื่องผู้ดูแลระบบ ถ้าผู้ใช้งานไม่ได้รับสิทธิ์ส่งเอกสารออกนอกองค์กร

Supported IM application

MSN, ICQ, Skype, Lotus Sametime, SINA UC, QQ, TM, RTX, POPO, etc.
IMTools

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top