โมดูลการจัดการแอพพลิเคชันของ IP-guard ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้แอพพลิเคชันของผู้ใช้ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง  สามารถตรวจสอบกิจกรรมของแอพพลิเคชัน และบันทึกของกิจกรรมแอพพลิเคชั่นได้อย่างละเอียด  ดังนั้นคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และวิเคราะห์การปฏิบัติงานได้   โมดูลการจัดการแอพพลิเคชัน IP-guard สามารถช่วยคุณคัดกรองแอพพลิเคชันที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน แอพพลิเคชั่นที่เสี่ยงเสียเวลางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและทำให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท

Flexible Application Category Management

 • จัดกลุ่มของแอพพิลเคชันทั้งหมดตามหมวดหมู่ที่คุณสร้างขึ้นตามความต้องการ

Unmatched Application Control

 • จำกัดการใช้งานแอพพิเคชั่นที่ไม่เหมาะสม  ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือที่เรามีการจัดหมวดหมู่ (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสนทนา, MSN Messenger, Yahoo Messenger, เกม Worldcraft)
 • ห้ามผู้ใช้ใช้งานแอพพิคเคชั่นบางประเภทหรือแอพพิเคชั่นในหมวดหมู่ หรือห้ามใช้ในระหว่างช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบุ
 • ส่งข้อความเตือนผู้ใช้งานถ้าผู้ใช้งานพยายามที่จะเปิดแอพพิลเคชั่นที่ไม่ได้รับอนุญาติ
 • ป๊อปอัพข้อมูลแจ้งเตือนถ้าผู้ใช้งานพยามเข้าใช้งานแอพพิลเคชั่นที่ห้าม

Complete Application Logging

 •  บันทึกแอพพิลเคชั่นที่เปิดใช้งาน
 • บันทึการเปลี่ยนแปลงของการเปิดปิดโปรแกรม  ชื่อผู้ใช้งาน และที่จัดเก็บติดติดตั้งโปรแกรม
 • สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บไว้

Unique Application Statistics

 • รวบรวมเก็บสถิติการใช้แอพพิลเคชั่นโดยเก็บสถิติจากแอพพิลเคชั่น exe name, รายละเอียด version ,  กำหนดโดยกลุ่มผู้ใช้งาน และ อื่น ๆ
 •  นำเสนอรายงานทางสถิติที่ใช้งานง่ายในแบบแสดงรายชื่อและแผนภูมิ (แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง)

Top 10 Used Application Summary

 • สรุปรายการการใช้แอพพิลเคชั่นที่มีการใช้งานมากที่สุด 10 อันดับแรกให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าแอพพิลเคชั่นอะไรที่มีการใช้มากที่สุด

Instant Alert and Warning

 • ข้อความเตือนสามารถสร้างในแบบที่ต้องการได้
 • มีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และหน้าจอคอนโทลของผู้ดูแลระบบ ถ้าผู้ใช้งานพยายามที่จะเปิดแอพพิลเคชั่นที่ไม่ได้รับอนุญาติ

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top