IP-guard ซอฟต์แวร์ความปลอดภัย ช่วยปกป้องข้อมูลขององค์กร, จัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ต และลดความซับซ้อนการจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์  หลีกเลี่ยงการสูญเสียจากความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูล ควบคุมการใช้งานการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  และทำให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เกิดประสิทธิ์ภาพในการทำงาน

Data Loss Prevention Solution

    ซอฟต์แวร์ IP-guard มีโซลูชั่นในการป้องกันข้อมูลสูญหาย (Data Loss Prevention - DLP) ช่วยให้องค์สามารถจัดการกับภัยคุกคาม ความเสี่ยงที่มีต่อระบบสารสนเทศขององค์กร และปกป้องทรัพย์สินมีค่าขององค์กร  IP-guard  Data Loss Prevention มีคุณสมบัติหลากหลาย มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยองค์กรปกป้องข้อมูล และการถูกโจมตีจากโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายต่อข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในองค์กร 

    IP-guard ทำให้องค์กรสามารถตรวจสอบติดตามจากส่วนกลาง ถึงการนำข้อมูลไปใช้  การบันทึกข้อมูล  และป้องกันข้อมูลรั่วไหลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น  Removeable storage devices (Flash Drive, External Hardisk, CDs, DVDs) , อิเมล์, การส่งข้อความ และการพิมพ์ 
IP-guard ช่วยให้จัดการข้อมูลที่สำคัญ  หลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่าย และช่วยปกป้องข้อมูลทรัพย์สินขององค์กร 

More Detail

PC & Internet Monitoring

    ซอฟต์แวร์ IP-guard ช่วยจัดการ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กร ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ หรือเล็ก สามารถตรวจสอบการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเว๊บไซด์ การใช้อิเมล์ส่ง/รับ และโปรแกรมแชทต่างๆ  รวมถึงการใช้เข้าถึงการใช้งานเอกสารไฟล์และการพิมพ์เอกสาร ด้วยความสามารถของ IP-guard ซอฟต์แวร์จะทำให้องค์กรสามารถควบคุมติดตามการทำใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กร ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ปกป้องทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงของการสูญเสียของข้อมูลและระบบ และป้องกันข้อมูลขององค์กร 

More Detail

Systems Management Solution

    โซลูชันในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ IP-guard ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูแล จัดการ IT Asset ของบริษัท ได้จากส่วนกลางเป็นการประหยัดเวลา ประสิทธิภาพดีขึ้น และลดค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ IP-guard ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถลดขั้นตอนการติดตาม IT Asset  การติดตั้งซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การติดตั้ง patch การอัพเดทเพื่อแก้ไขช่องโหว่และการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์   นอกจากนี้ยังช่วยจัดการ IT Asset  ใน deploy software จากระยะไกล   การ download และติดตั้ง patch อัตโนมัติ และสามารถตรวจจับ ห้ามคอมพิวเตอร์จากนอกองค์การที่พยายามจะเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในองค์กรได้ทันที    ทำให้ระบบมีเสถียรภาพและปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลขององค์กร  ทำให้การจัดการ IT Asset เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ช่วยให้คุณสามารถทราบทุกการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในเวลาอันรวดเร็ว  ลดการทำงานซ้ำซ้อน และลดปริมาณงาน

More Detail

Endpoint Security Management

   IP-guard เป็นโซลูชั่นจัดการความปลอดภัยในระดับเครื่องคอมพิวเอร์  ที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่ที่องค์กรทุกขนาดต้องการและจำเป็นต่อการใช้งาน  เป็นการรวมการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และป้องปกในระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังช่วยให้การจัดการควบคุมคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม ทำการเข้ารหัสข้อมูลอุปกรณ์เก็บข้อมูล Removable Storage อย่างง่าย และสามารถสั่งห้าม ไม่อนุญาติเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth , Infrared , Wireless LAN Adapter, USB Hard drive, คอมพิวเตอร์นอกองค์กร, PDA ,iPhone และ อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม IP-guard ช่วยให้คุณง่ายต่อการเข้าควบคุมการเข้าระบบเครือข่าย  ทำให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จากการสูญหายข้อมูลทั้งจากความไม่ตั้งใจและการปลอมแปลงหลอกหลวงที่มาจากอุปกรณ์ หรือเครือข่ายนอกองค์กร 

More Detail

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top