การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ขาดความระมัดระวัง หรือไร้จุดมุ่งหมายทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และทำให้สูญเสียแบรนด์วิธของอินเตอร์เน็ตองค์กร  และบ่อยครั้งที่บริษัทเกิดกา bandwidth ไม่เพียงพอ สำหรับแอพพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจองค์กร  การจัดการ bandwidth ของ IP-guard ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณควบคุมการใช้งาน bandwidth  แต่ทำเกิดการใช้งานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เต็มประสิทธิภาพของแบรนด์วิธที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า, แต่ขณะเดียวกันช่วยให้คุณป้องกันการใช้งาน bandwidth ในทางที่ผิด จนคุณได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ

Effective Bandwidth Control

  • จำกัด ลิมิตทราฟฟิคข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ควบคุมแบรนด์วิธของ Network port หรือ network address โดยระบุเฉพาะประเภทหรือเครื่องที่ต้องการ
  • การควบคุมbandwidth ที่มีความยืดหยุ่น , การกำหนดขอบเขตสามารถทำได้โดยการตั้งค่าเฉพาะช่วงเวลาการใช้งาน

Detailed Traffic Statistics

  • รวบรวมสถิติปริมาณข้อมูลเข้าและปริมาณข้อมูลออก
  • ให้ข้อมูลรายงานสถิติที่ใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์

Top 10 Traffic Consumption Summary

  • รายงาน 10 อันดับที่มีการใช้งานมากทีสุด แยกตาม IP, Port, Protocol, Computer group และ อื่น ๆ สำหรับ ผู้ดูแลระบบได้รู้ว่าผู้ใช้งานคนไหนที่ใช้มากที่สุด

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top