โมดูลการบำรุงรักษาจากระยะไกลของ (Remote Maintenance) ซอฟต์แวร์ IP-guard ช่วยให้คุณสามารถเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ในองค์กรเครื่องใดก็ได้เพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องได้ในทุกเวลา คุณสามารถเข้าควบคุมหน้าจอ ควบคุมเมาส์  คีย์บอร์ดของผู้ใช้งานได้  เหมือนคุณทำงานหน้าเครื่องของตัวคุณเอง ทำให้คุณวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและง่าย 

Convenient Remote Control

  • มีระบบการใส่ชื่อ พาสเวริด์ เพื่อการรีโมทไปที่เครื่องผู้ใช้ เป็นการอนุญาติให้ควบคุมจากระยะไกลได้
  • ควบคุมเครื่องลูกข่ายจากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่หน้าเครื่องลูกข่าย
  • มีความสะดวกและเข้าควบคุมเครื่องผู้ใช้งานจากระยะไกลเมื่อมีความจำเป็น

Easy-to-use Remote File Transfer

  • การถ่ายโอนโฟล์  ข้อมูล และโปรแกรมระหว่างเครื่องผู้ใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลได้
  • เก็บรวบรวมข้อมูลไฟล์ โดยเลือกโฟลเดอร์ ของเครื่องที่เรารีโมทได้

Centralized Remote Maintenance

  • ตรวจสอบข้อมูลแบบทันทีและประมวลผลจากระยะไกลได้
  • ควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากระยะไกล
  • ใช้การรีโมทเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top