โมดูลการจัดเก็บข้อมูล removable storage  (ทรัมไดฟ์ , extranal hdd เป็นต้น) ของ IP-guard ช่วยให้คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงที่ต่างกันแก่ผู้ใช้งาน  จำกัด สิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ removable storage และสามารถจัดการ removable storage ที่ใช้ภายในองค์กรได้ทั้งหมด นอกจากนี้ฟังก์ชั่นการเข้ารหัสสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้ใน removable storage ได้ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

Comprehensive Removable Storage Control

 • อุปกรณ์ Removeable storage device ที่ต่างกัน สามารถให้สิทธิ์การอนุญาตเข้าถึงก็ต่างกันได้
 • ป้องกันผู้ใช้งานนำ Removable Storage Device ที่ไม่ได้ใช้อนุญาตมาใช้
 • เมื่อผู้ใช้งานทำการสำเนาเอกสารไปยัง Removable Storage Device มันจะทำการ encrypt ไฟล์
 • บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ ไม่ได้รับอนุญาติ จะไม่สามารถใช้งาน removable storage devices ได้

Whole Disk Encryption

 • Automatically encrypt and decrypt files stored on encrypted removable storage devices within the trusting environment
 • ทำการ encrypt แล decrypt ไฟล์ที่เก็บอยู่บน Removable Storage Device ภายใต้เงื่อนไขของซอฟต์แวร์
 • กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานว่าใครมีสิทธิ์ใช้งาน removable storage และใครไม่มีสิทธิ์ใช้

User-defined Category Management

 • แยกประเภทของ removable storage  อยู่ในอุปกรณ์ที่ไม่เข้ารหัสข้อมูลและอุปกรณ์ที่เข้ารหัสข้อมูล
 • แยกประเภทของ removable storage ให้จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันไปตามความต้องการในการจัดการ
 • การจัดรูปแบบการเข้ารหัส removable storage เป็นที่การเก็บข้อมูลแบบไม่เข้ารหัส 

Removable Storage Operation Logging

 • บันทึกการเชื่อมต่อ(plus-in) และการถอดออก
 • บันทึกสถานะ(type) , เวลา (time), ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ (Computer Name), ชนิดของอุปกรณ์ (Disk type) เป็นแบบ encrypted หรือ non-encrypted
 • ง่ายสำหรับการตรวจสอบ log ของ removable storage 

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top