การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จากการทำงานของ IP-guard ในแต่ละโมดูล  เป็นเรื่องสำคัญกับการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่มีความแตกต่างกัน และดังนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือผลที่ตามมาคือการเพิ่มขึ้นของงานที่ต้องใช้เวลาในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์   โมดูล Report Management จึง การจัดทำการรายงานที่แตกต่างกัน 3 ประเภท : รายงานสถิติ, รายงานแนวโน้มที่จะเกิด และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Statistics Report

Provide statistics for:
 • กิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นในเวลาทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์, เวลาในการเรียกใช้แอพพิคเคชั่น และเวลาการในการเปิด เว็บไซด์
 • จำนวน file ในการ uploaded/downloaded/ ลบ (Deleted) / สำเนา (copied) / ย้าย (moved) / แก้ไข (Modified) และ ขนาดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 • ความถี่ในการพิมพ์และจำนวนหน้าที่สั่งพิมพ์ 
 • จำนวนของประโยคและจำนวนตัวอักษรส่งจากโปรแกรมสนทนา
 • จำนวนและขนาดของอิเมล์ที่ส่ง 

Trend Report

 • ตัวชี้วัด หรือระบุแนวโน้มการใช้งานคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ระบุ
 • ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์  ผู้ใช้ หรือ จำกัดเงื่อนไขเพื่อให้แนวโน้มการเข้าดูเว็บไซต์ การพิมพ์  การส่งอีเมล การแก้ไขไฟล์ / ลบไฟล์บันทึก Instant Messenger และบันทึกการคัดลอกไฟล์ไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
 • ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน / การใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

Potential Risk Report

 • บนพื้นฐานการตั้งค่าเริ่มต้นการสร้างจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Low risk, Important, High risk) เพื่อให้แจ้งเตือนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 • เงื่อนไขการกำหนดค่าเริ่มต้น : เวลาการเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน, ความถี่ในการพิมพ์, จำนวนหน้าที่สั่งพิมพ์, ความถี่ในการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB , คัดลอกไฟล์และขนาด, ข้อความที่สนทนาและตัวอักษรที่สนทนาด้วย Instant Messenger, ความถี่ในการรับส่งอีเมลและขนาด, ความถี่ของไฟล์ที่คัดลอก / แก้ไข / ลบและขนาดของไฟล์

Automation

 • การสร้างรายงานเป็นช่วงเวลา และส่งไปยังอิเมลที่ระบุได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถสร้างรายงานได้โดยเทมเพลในการปรับแต่งรายงานตามต้องการ

30-Day Free Trial,Free Trial
30-Day Free Trial
This trial version of IP-guard can be used on a maximum of 5 PCs for 30 days. Please note that your accurate and true information is needed because we will verify your information before we send you the trial program.

Become a Reseller,Welcome to join us! We are so proud to offer your business the opportunity to participate in our Reseller Program. As a reseller partner, you will be given authorization to resell IP-guard to companies of all sizes. We look forward to learning more about your business and exploring new ways to help your customers succeed. Please fill in the reseller application below. We will contact you shortly regarding your application.

Go to top